top of page
Privacyverklaring


SKEP 79 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Bescherming persoonsgegevens
SKEP 79 neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. SKEP 79 zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de telecommunicatiewet.

 

Over SKEP 79
SKEP 79 is een bedrijf dat creëert in de breedste zin van het woord. Enerzijds door een idee of boodschap te vertalen naar een passend woord & beeld ontwerp, anderzijds door interessante ideëen te begeleiden richting realisatie in de cultuursector.

Het gezicht achter SKEP 79 is Renske Wijntjes; ik ben verantwoordelijk voor het privacybeleid.

 

Contactgegevens:
 

SKEP 79 | Renske Wijntjes
Mient 519, 2564 LD DEN HAAG
[M] 06 28 70 92 53

info@skep79.nl
www.skep79.nl

KVK 74631640

 

Persoonsgegevens die worden verwerkt

SKEP 79 verwerkt persoonsgegevens zodra er gebruik wordt maakt van diensten en/of omdat je deze zelf hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:


KLANTEN

 • Voor- en achternaam

 • Bedrijfsgegevens ( naam en adres)

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • KvK-nummer

 • BTW-nummer

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in schriftelijke correspondentie, telefonisch of tijdens een gesprek

Daarnaast zijn er bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Deze gegevens worden alleen verwerkt indien nodig (bijvoorbeeld bij een jonge zelfstandige) :

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

POTENTIËLE KLANTEN

 • Voor- en achternaam

 • Bedrijfsgegevens ( naam en adres)

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in schriftelijke correspondentie, telefonisch of tijdens een gesprek

WEBSITEBEZOEKERS
Bij bezoek aan de website worden de volgende gegevens verwerkt:

 • Gegevens over surfgedrag (dit is geanonimiseerd)

 • Nadrukkelijk wordt hierbij geen volledig IP-adres opgeslagen
   

Gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders, voogd of verantwoordelijke zorgprofessional. Ik kan echten niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@skep79.nl.

SOCIAL MEDIA

 • Voor- en achternaam (profielnaam)

 • Geslacht

 • Taal

 • Plaatsnaam

 • Land
   

Van de Social Media Platforms die ik gebruik plaats ik buttons op mijn website. Lees de privacyverklaringen van de Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met privacy. Hieronder vind je de verschillende privacy verklaringen:

ZAKELIJKE RELATIES

 • Voor- en achternaam

 • Naam en adres bedrijf waarvoor je werkzaam bent

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

   

Geautomatiseerde besluitvorming
SKEP 79 neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

 

Doel en grondslag voor het verzamelen van persoonsgegevens

SKEP 79 VERWERKT JOUW GEGEVENS VOOR DE VOLGENDE DOELEINDEN:

 • Het leveren en uitvoeren van diensten (zoals offertes of coaching)

 • Afhandelen van betalingen

 • Om je te kunnen bellen, appen, schrijven of e-mailen indien dat nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening

 • Informeren over wijzigingen van mijn diensten

 • SKEP 79 verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

 

BEWAARTERMIJN
SKEP 79  bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor mijn bedrijfsadministratie (de gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de verplichtingen voor boekhouding en Belastingdienst). Voor de overige persoonsgegevens hanteer ik een bewaartermijn van 2 jaar.

DELEN VAN PERSOONGEGEVENS
SKEP 79 deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. bedrijven die jouw gegevens in opdracht van mij verwerken, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SKEP 79 blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

VEILIGE WEBSITE 

Via mijn website verstuur ik alle gegevens via een veilige internetverbinding TLS (voorheen SSL). Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk op mijn website www.skep79.nl.

COOKIES

SKEP 79 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw klik-gedrag. Je kunt je hier te allen tijde afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

VISITOR ANALYTICS
Ook door mijn statistiekenpakket, Visitor Analytics, worden cookies geplaatst. Ik wil graag weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website bezoeken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren. Bij Visitor Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Ik kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Meer informatie over het beleid van Visitor Analytics vind je hier.

 

CLOUD
SKEP 79 kan je persoonsgegevens opslaan in een cloud. Dit betekent dat jouw persoonsgegevens in opdracht van SKEP 79 door een cloud serviceprovider kunnen worden verwerkt en opgeslagen op verschillende locaties over de hele wereld. SKEP 79 maakt gebruik van een twee clouds ter opslag:

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SKEP 79. Ook heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@skep79.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

SKEP 79 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@skep79.nl. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daar aanleiding toe geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op www.skep79.nl. Ik raad je aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. In het privacybeleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven. 

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 13 januari 2020.

bottom of page